Faciliteren


Door een bijeenkomst visueel te faciliteren met verschillende werkvormen zal de opbrengst door visueel denken tot nieuwe oplossingen leiden.

Hieronder een overzicht van visuele notulen gemaakt door Studio Tekenkracht (voor meer info bij de tekening klik je op de foto):

Tekening proces 

Faciliteren

Het visueel faciliteren van groepen is een manier waarbij een groep met behulp van creativiteit visueel gaat denken. Bij visueel denken ben je even los van je normale denkpatronen. Het is een krachtig middel om veranderbereidheid te creëren, en de betrokkenheid en dialoog nemen toe. 

Maatwerk

Iedere verandering en ieder project is anders. Samen kijken we wat mogelijk is en wat bij de situatie past. Tijdens een langdurig traject zijn er meerdere momenten om een tekening in te zetten. Ik denk met je mee wanneer je tekenen kunt inzetten en hoe je met elkaar in verbinding blijft.

Tijdens een langdurig project wil je bijvoorbeeld iedereen op de hoogte houden over de planning en voortgang van je project:

We hebben nu een praatplaat waarmee we iedereen kunnen meenemen in de mijlpalen en focus om ons project succesvol te kunnen opleveren. In plaats van de gedachte 2 maanden gebruiken we hem na 4 maanden nog steeds! De getekende projectplanning heeft onze gesprekken met collega’s en partners echt verder geholpen.

Silvia Mosterd, Omgevingsmanager,Waterschap Noorderzijlvest

 

Dialoog

 

Met behulp van een tekening kom je in gesprek met elkaar. Een tekening helpt om iets beeldend uit te leggen, hierbij komen gevoelens, emoties en beleving makkelijker ter sprake. En door het gesprek (de dialoog) dat hiermee ontstaat, komt ook meer verbinding en dit is een belangrijk onderdeel in vertrouwen.

De tekening bood bij ons een mooie opening om met mensen in gesprek te gaan en ze een bepaald proces toe te lichten. Het is laagdrempelig omdat mensen letterlijk gelijk ‘beeld’ krijgen, en niet eerst teksten hoeven te lezen. De tekening, samen met een goede tekst, heeft bij ons geholpen om mensen goed te informeren en met ze in gesprek te gaan, bijvoorbeeld ook over welk deel van het proces voor hen nog niet helder was. Door een tekening wordt ook het totaalplaatje letterlijk meer helder.

Marijtje Swart, jurist Arbeidsvoorwaarden,Veiligheidsregio Groningen

 

Co-creatie

 

Tijdens een traject kan samen worden getekend. Onderzoek wijst uit dat door samen iets te maken en na te denken het vanzelfsprekende wordt bespreekbaar gemaakt. Dan wordt geëxperimenteerd met nieuwe zienswijzen en verschillen worden omarmd. samen tekenen helpt om met onzekerheden en het onbekende om te gaan en het oproepen van een ‘alles is mogelijk’-blik. Deze blik leidt tot nieuwe ideeën en oplossingen.

Taal is soms beperkend in het beschrijven van ambities en resultaten. Door met elkaar de gedeelde ambities te tekenen ontstaan er nieuwe inzichten en energie. Het was voor alle deelnemers een inspirerende bijeenkomst, waarin veel werd gelachen en samen werd gewerkt aan een gedeeld ‘verhaal’. Ik had er hoge verwachtingen van. Het leek mij erg inspirerend om met ons team ermee aan de slag te gaan en te komen tot nieuwe of scherpere inzichten. En die inspiratie hebben we zeker gevonden.

Johan Haasjes, Programmaleider Informatie en Innovatie,Veiligheidsregio Fryslan

 

Visueel denken

 

Dit samen tekenen noemen ze co-creatie, maar ik vind het mooier om het te noemen wat het is: samen tekenen. Dat klinkt ontspannen, maar tijdens de sessie wordt er hard nagedacht (visual thinking) en dat is hard werken. Het resultaat is een gezamenlijk verhaal waaraan iedereen heeft bijgedragen en waar iedereen achter staat. Met een tekening die dit verhaal verbeelt kan het gezamenlijke verhaal verder worden uitgedragen aan anderen.